Тег рядка, що біжить

Тег макей (<marquee>) дозволяє зробити на сайті рядок, що біжить. 

Деякі довідники html пишуть, що Тег <marquee> вважається застарілим, і W3D не рекомендує його використовувати. Начебто, під час використання цього тегу можуть виникнути проблеми з валідністю коду. Однак, під час роботи з SaaS-сервісами BLOGGER та JIMDO такого поки що не спостерігалося. У сервісі BLOGGER його навіть можна використовувати у заголовках сторінок, що дає цікавий візуальний ефект. У JIMDO це працює тільки як html-віджет.

Розмітка виглядає таким чином  <marquee>текст рядка, що біжить</marquee>

За замовчуванням текст рухається справа наліво, потім ховається за межами області, після чого знову починає рух справа наліво.

текст рядка, що біжить

У тега <marquee> може бути багато атрибутів, які задають напрям, тип та швидкість руху. Можна задавати колір фону, на якому рухається текст та параметри самого тексту.

текст рядка, що біжить 

Пересувати по екрану можна як текст, так і зображення. Для цього достатньо замість тексту вказати адресу зображення (ви можете розмістити його на службовій сторінці)За замовчуванням організація інформаційного рядка, що біжить, виглядає таким чином:

<marquee>текст рядка, що біжить</marquee>

Текст рухається справа наліво, потім ховається за межами області, після чого починає рух  спочатку.

У тега <marquee> може бути кілька атрибутів (тут наводяться лише основні, решту можна знайти у довідниках по html)

direction - задає напрям руху.

bgcolor - задає колір фону, на якому рухається текст (за замовчуванням, це фоновий колір сторінки, але можна поставити будь-який колір).

scrollamount - задає умовну швидкість руху (значення за замовчуванням - 6).

behavior - задає тип руху. У цього атрибута можуть бути такі значення:
  • scroll - контент переміщується у напрямку, що задається атрибутом direction, потім ховається за межами області, після чого починає рух спочатку.
  • slide - контент переміщується у напрямку, що задається атрибутом direction, доходить до краю області і зупиняється.
  • alternate - контент міняє напрямок, коли доходить до краю.
ПРИКЛАДИ

Текст переміщується не справа наліво, а зліва направо

<marquee direction="right"> текст рядка, що біжить </marquee>

текст рядка, що біжить

Текст переміщується між правим та лівим краєм сторінки

<marquee behavior="alternate" direction="left"> текст рядка, що біжить </marquee>

текст рядка, що біжить

Текст переміщується справа наліво та зупиняється у лівого краю.

<marquee behavior="slide"> текст рядка, що біжить </marquee>

текст рядка, що біжить

Текст переміщується на жовтому фоні

<marquee bgcolor="yellow"> текст рядка, що біжить</marquee>

текст рядка, що біжить

Великий червоний текст переміщується між правим та лівим краєм сторінки

<marquee behavior="alternate"><i><b><span style="color: red;"><span style="font-size: 18pt;"> текст рядка, що біжить </span></span></b></i></marquee>

текст рядка, що біжить

Насправді елемент <marquee> відображається як прямокутник, ширина і висота якого встановлюються. Якщо цих значень не вказувати, то за замовчуванням ширина і висота цього прямокутника будуть дорівнювати ширині шаблону і висоті текстового рядка відповідно.

За бажанням розміри цього прямокутника можна задати за допомогою атрибутів width и height. Тоді прокрутка тексту буде відбуватися в межах заданих розмірів. Якщо прямокутник великий, то прокрутку можна запустити не тільки горизонтально, але й вертикально.

Допускається використовувати значення ширини в пікселях або відсотках. Якщо встановлений відсотковий запис, то розміри обчислюються відносно шаблону сайту. Іншими словами, width="100%" означає, що елемент буде займати всю доступну ширину веб-сторінки.

Приклад: Організувати прокрутку тексту білого кольору знизу вгору в прямокутнику оливкового кольору розміром 150х180 пікселів.

Код буде виглядати так:

<marquee bgcolor="olive" direction="up" height="150" style="color: white; text-align: center;" width="80%">Текст рядка, що біжить </marquee>

Текст рядка, що біжить

У прокрутку можна пустити не тільки один рядок, а й довгий текст. Якщо є бажання розмістити блок із текстом по центру сторінки, то перед тегом прокручування можна поставити тег центрування цього блоку <div style="text-align: center;">

Тоді це буде виглядати так.

Насправді елемент <marquee> відображається як прямокутник, ширина і висота якого встановлюються. Якщо цих значень не вказувати, то за замовчуванням ширина і висота цього прямокутника будуть дорівнювати ширині шаблону і висоті текстового рядка відповідно.

За бажанням розміри цього прямокутника можна задати за допомогою атрибутів width и height. Тоді прокрутка тексту буде відбуватися в межах заданих розмірів. Якщо прямокутник великий, то прокрутку можна запустити не тільки горизонтально, але й вертикально.

Допускається використовувати значення ширини в пікселях або відсотках. Якщо встановлений відсотковий запис, то розміри обчислюються відносно шаблону сайту. Іншими словами, width="100%" означає, що елемент буде займати всю доступну ширину веб-сторінки.

Пересувати по екрану можна як текст, так і зображення. Для цього достатньо замість тексту вказати адресу зображення (ви можете розмістити його на службовій сторінці)

Код при цьому може виглядати так: 

 <marquee direction="left" scrollamount="20"><img src="https://адреса зображення" /></marquee>